PHOTO NAMEsort ascending CONTACT
Zhang, Yulei
Graduate Student
734/615-3749
yuleizh@umich.edu
2002 Pharm
Zhang, Luchen
Graduate Student
734/615-8851
luchenzh@umich.edu
B520-3349 NCRC
Minzhi Yu
Yu, Minzhi
Research Fellow
734/615-5709
minzhiyu@umich.edu
B020-126W-05 NCRC
Yu, Lawrence
Adjunct Professor
734/764-7312
lxyu@umich.edu
2002 Pharm
Yoda, Coumbe
Graduate Student
734/615-3749
cyoda@umich.edu
2002 Pharm
Yi, Jia
Research Fellow
734/615-6740
yijiaa@umich.edu
B520-3411 NCRC
Xu, Yao
Research Lab Specialist
734/936-2570
yaoxu@umich.edu
B20W Rm 306W
Xu, Cheng
Chemist Intermediate
734/736-7118
chengxum@umich.edu
B020-326W-06
Jin Xu
Xu, Jin
Graduate Student
734/615-3749
hsujin@umich.edu
2002 Pharm
Xie, Fang
Graduate Student
734/615-3749
fangxf@umich.edu
2002 Pharm

Pages