PHOTO NAMEsort ascending CONTACT
Sherrice_Zhang
Zhang, Shiyuan
Graduate Student
734/615-0454
sherrice@umich.edu
4569 NUB
Hyun Gi Yun
Yun, Hyun Gi
Research Assistant I
734/764-3530
hyungiy@umich.edu
2009 Pharm
Todd, Spencer
Programmer II
734/764-7312
sctodd@umich.edu
3548 NUB
Sun, Jiajie
Temporary Programmer II
734/925-2370
loriasun@umich.edu
4056 Pharm
Lin, Jason
Temp-Lab Assistant
734/615-2178
shuhang@umich.edu
2549 NUB
Lee, Brian
Progammer- TEMP

leebri@umich.edu
4056 Pharm
LaFaive, Mitchell
Temp-Programmer
734/647-5825
mlafaive@umich.edu
3548 NUB
Kim, Heeseo
Temporary Lab Assistant
734/764-3530
lilykim@umich.edu
2009 Pharm
Kauffman, Ryan
Temporary Lab Assistant
734/764-3530
rykauffm@umich.edu
2009 Pharm
Hoffstadt, Jillian
Temporary Research Assistant
734-615-9092
jillhoff@umich.edu
3555 NUB

Pages