Dr. Ashlee Brunaugh Lab

 

 

Bhanuz Dechayont

Mariana Romero-Gonzalez

Nishant Shah

 

 

 

Dr. Wei Cheng Lab

Alex Meyer
Coumbe Yoda (PhD/PharmD)

 

Dr. James Moon Lab

Jin Xu

Fang Xie

April Kim

Xingwu Zhou

Swetha Kodamasimham (Co-advised with Dr. Steve Schwendemen)

 

 

Dr. Kyung-Dall Lee Lab

No Current Graduate Students

 

Dr. Gus Rosania Lab

Jen Diaz-Espinosa

Mery Vet George De La Rosa

Andrew Willmer (PhD/PharmD)

Dr. Anna Schwendeman Lab

Alexander Benet

Minzhi Yu (Co-advised with Dr. Steve Schwendeman)

Jill Coghlan

Kristen Hong

Ziyun Xia

Antonela Rodriguez

Adaeze Eneli

Vivian Juang

Shuying Wang (Co-advised with Dr. Steve Schwendeman)

 

Dr. Steven Schwendeman Lab

Minzhi Yu (Co-advised with Dr. Anna Schwendeman)

Cameron White

Corrine Din

Tao Zheng

Aishwarya Chandrashekar

Hannah Naldrett

Shuying Wang (Co-advised with Dr. Anna Schwendeman)

Swetha Kodamasimham (Co-advised with Dr. James Moon)

John McClay

 

Dr. Duxin Sun Lab

 

Hongxiang Hu

Xiao Liu (PhD/PharmD)

Yingzi Bu

Luchen Zhang

Zera Montemayor 

Chengyi Li

Natalie Jusko

Hanning Wen

 

 

Dr. Peter Tessier Lab

Meu Pornnoppadol

Yulei Zhang

Emily Makowski

Namir Khalasawi

Cecilia Spesia

Yunxuan Xie

 

Dr. Haojie Zhu Lab


 

Jingcheng Xiao

Sunny Jung (PhD/PharmD)

 

 

 

First Years

Andrew Alvarez

Julia Catalano

Julia Crowther

Kaikai Wang

Grace Xia

 

 

Listing Row

Tuesday, January 6, 2015
Tuesday, January 6, 2015